ansky@klimatizeri.sk ANSKY s.r.o., Štúrova 39, Modra

Rekuperácia vzduchu

spätné získavanie tepla

REKUPERÁCIA VZDUCHU

Alebo spätné získavanie tepla je dej, pri ktorom sa privádzaný vzduch do budovy predhrieva teplým odpadovým vzduchom. Teplý vzduch nie je teda bez úžitku odvedený otvorenými oknami von, ale v rekuperačnom výmenníku odovzdá väčšinu svojho tepla privádzanému vzduchu ,čiže je to spätné získavanie tepla a výrazné šetrenie energie.