ansky@klimatizeri.sk ANSKY s.r.o., Štúrova 39, Modra

Servis

Pre všetky nami dodané produkty zabezpečujeme kompletný

  • záručný servis
  • pozáručný servis

Naše inštalácie sú profesionálne zabezpečené. Môžete očakávať:

  • nadštandardné poradenstvo
  • pomoc počas používania klimatizácie
  • kedykoľvek Vás prídeme zaučiť

Moderná regulácia klimatizácií

  • chladenie / vykurovanie a výkon u vybraných typov klimatizácií

Vieme zabezpečiť monitorovanie:

  • pravidelné kontrolovanie systému klimatizácie
  • pravidelné testovanie funkčnosti
  • diaľkový dohľad a nastavenie systému