ansky@klimatizeri.sk ANSKY s.r.o., Štúrova 39, Modra

Split systém

Niekedy označovaný ako delená klimatizácia , alebo monosplit, sa skladá z vonkajšej a vnútornej jednotky. Vnútorná časť jednotky tzv.výparníková časť prostredníctvom chladiacej látky v uzatvorenom chladiacom okruhu odoberá z priestoru teplo. Následne v rámci chladiaceho cyklu dochádza v chladiacom okruhu k zmene tlaku, teploty a skupenstva chladiva. Vonkajšia kondenzátorová jednotka odvádza prevzaté teplo do vonkajšieho prostredia. Jednotlivé časti chladiaceho okruhu sú prepojené medeným potrubím, ktoré tvorí uzatvorený chladiaci okruh. Vnútorná jednotka môže byť v nástennom ,parapetnom ,podstropnom , kazetovom a kanálovom prevedení.

split